Podstawowe informacje

Poniżej prezentacja multimedialna-duży skrót o tym co się u nas dzieje!

Zapraszamy do Bajkolandii pokaz

***********************************************************************

Rada Rodziców wybrała ofertę Allianz- dotyczy dobrowolnego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dokumenty do zapoznania w załączniku.

Opłaty za przedszkole wpłacamy na indywidualne konto, każde dziecko ma swoje konto. Naliczenia dokonywane są na podstawie obecności zapisanej w danym miesiącu. W przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni kalendarzowych wymagane jest pisemne usprawiedliwienie.
W tytule należy napisać:
*nazwisko i imię dziecka (nie rodzica!)
*numer grupy
*miesiąc za który dokonywana jest opłata
*kwota: dokładna kwota z paska otrzymanego na grupie (kieszonki informacyjne)

Ważne!
Proszę pamiętać, że ostateczny termin przelewu to: 15 dzień danego miesiąca (w tym dniu pieniądze muszą być na koncie).

Odbiór dziecka z przedszkola przez inne osoby niż rodzice może nastąpić tylko za zgodą rodziców na podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w przedszkolu i podpisanego przez rodzica w obecności dyrektora placówki lub nauczycielki.
Osoba upoważniona na piśmie musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

***********************************************************************

Od 1 października 2022r. wchodzi w życie Uchwałą nr LVII/1513/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 września 2022r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Uchwała zwiększa wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka do 1,14zł.

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.30 – schodzenie się dzieci, czas przeznaczony na zabawę swobodną, zajęcia dodatkowe itd (zgodnie ze wskazaniami PPWP)

8.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.30 – czas przeznaczony na zajęcia dydaktyczne, zabawę swobodną, przebywanie na powietrzu (zgodnie ze wskazaniami PPWP)

11.30 – 12.00 – drugie śniadanie

12.00 – 13.40 – dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela (zajęcia dodatkowe, zabawy, praca indywidualna itp.)

13.40 – 14.00 – obiad

14.00 – 17.30 – dowolne zagospodarowanie czasu przez nauczyciela (zajęcia dodatkowe, zabawy, praca indywidualna itp.) 

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku 2021/2022:

Przewodnicząca: Marta Kondracka-Szala

Skarbnik: Anna Katana

Sekretarz: Maciej Samulewicz

Członkowie: Adrian Dorosz

Mateusz Drelichowski

 

Konto Rady Rodziców:

36 1240 1994 1111 0000 2497 7371

Żywienie

Departament Edukacji zaakceptował nowe warunki wysokości opłat za posiłki – zmiana od dnia 01.08.22r.

Za pełny dzień żywieniowy stawka wynosi 10,50zł.

Poniżej, w załącznikach, dostępna kalkulacja oraz JADŁOSPIS dekadowy.

kalkulacja stawki od VIII 22

 

Jadłospis dekadowy od 06.02 23 do 17.02.23

Jadłospis dekadowy od 20.02 23 do 03.03.23

Jadłospis dekadowy od 06.03 23 do 17.03.23

Warto poczytać

Zajęcia dodatkowe 

Rytmika

Rytmika to jedna z metod wychowania muzycznego dzieci, oparta na różnych formach muzykowania. W naszym przedszkolu również się ona odbywa. Podczas zajęć dzieci śpiewają, tańczą, grają na instrumentach, improwizują.

Rytmika wspomaga wszechstronny rozwój dziecka na wczesnym etapie edukacji, dostarczając przy tym świetnej zabawy!, której na tym etapie rozwoju musi być dużo. Dzieci w trakcie zajęć wykonują różne formy aktywności, które nie tylko mają na celu rozwój muzyczny, lecz także ich rozwój ogólny i zaspokajanie potrzeby ruchu.

Zalety rytmiki:

kształcenie koordynacji ruchowej » kształcenie motoryki » umiejętność rozpoznawania wielu różnorodnych dźwięków » zdobywanie zdolności muzycznych » zdobywanie sprawności umysłowych » poprawa pamięci wzrokowej i słuchowej » poprawa wymowy » kształcenie samodzielności dziecka » rozwijanie kreatywności » oswajanie dziecka z występami publicznymi » ćwiczenie umiejętności pracy w grupie » rozładowanie napięcia, relaks » wzmacnianie pewności siebie

Wczesny wiek to najlepszy moment na kształtowanie wrażliwości oraz kultury muzycznej dziecka, więc nie możemy tego zaniedbać!

Chór Bajkonutki

Chór Bajkonutki, działa w Bajkolandii od 2001 roku. Od początku swojego istnienia uczestniczył w Projekcie Śpiewający Wrocław, który z biegiem czasu zmienił nazwę na Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska. Obecnym dyrygentem zespołu jest Małgorzata Kosowska.

W zespole uczestniczą dzieci 5 i 6 – letnie, wyłonione na drodze przesłuchań, które odbywają się z początkiem każdego roku szkolnego.

Mali chórzyści występują w swoim przedszkolu, w leśnickim środowisku kulturalnym oraz w różnych ważnych instytucjach naszego miasta: Narodowe Forum Muzyki, Akademia Muzyczna, Filharmonia Muzyczna, Capitol, Polskim Radio Wrocław.

Bajkonutki odnosiły sukcesy w obowiązkowych przeglądach Projektu oraz w innych niezależnych imprezach muzycznych. Brały udział w Wigiliach Polskich, organizowanych przez panią Barbarę Wachowicz w NFM w grudniu 2017 roku. Bardzo ciekawym wydarzeniem był dla nich udział w nagraniu sceny do filmu “Fuga” Agnieszki Smoczyńskiej, którego premiera miała miejsce w 2018 roku.

Bajkonutki są ciepło przyjmowane, gorąco oklaskiwane ponieważ swoim śpiewem wzruszają, sprawiają radość, wprowadzają miłą atmosferę. Jury niejednokrotnie podkreśla walory estetyczne zespołu i wykonywanych piosenek, ale również docenia zdyscyplinowanie dzieci, adekwatne zachowanie małych chórzystów na scenie i poza nią, co jest owocem pracy całego personelu przedszkolnego.

Dzieci na zajęciach chóru rozwijają swoje predyspozycje muzyczne, ale uczą się również działać wspólnie. Udział w zespole dyscyplinuje, już na tym wczesnym etapie rozwoju, uczy odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Występy solowe są często zbyt stresujące dla dzieci, do tego stopnia, że nie są w stanie w pełni zaprezentować swoich możliwości, a w grupie jest po prostu raźniej!

W chórze widać wielką radość z występów, której niejeden profesjonalista mógłby pozazdrościć, oraz swobodę w zachowaniu na scenie. Dzieci występują bo chcą, lubią to robić, śpiewają dla rodziców, dziadków, samych siebie. W kosekwencji niektóre z dzieci decydują się na kontynuację edukacji muzycznej.

Małgorzata Kosowska – absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej, Miedzywydziałowych Studiów Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu oraz Podyplomowych Studiów w zakresie Socjoterapii. Na codzień pracuje w przedszkolu Bajkolandii, prowadząc zajęcia muzyczne oraz z młodzieżą w Państwowej Bursie Szkół Artystycznych. Ma również doświadczenie w pracy z dziećmi niedosłyszącymi i niepełnosprawnymi.

Bajkonutki, nasz chór Małgorzata Kosowska

Logopedia

Logopeda Beata Garncarek

Email: Beata.Garncarek@wroclawkaedukacja.pl

Zajęcia grupowe; poniedziałek

Zajęcia indywidualne; poniedziałek i środa

Konsultacje dla rodziców; poniedziałek i środa po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.