Plan udzielenia zamówień publicznych na 2024 rok.

2024_BZP 00059126_01_P

WYBÓR DOSTAWCÓW ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA RZECZ PRZEDSZKOLA NR 66 WE WROCŁAWIU

  1. Ogłoszenie o zamówieniu  ogloszenie o zamowieniu (pdf 190KB)
  2. Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ – P66-2021 (pdf 1MB)
  3. Edytowalna wersja załącznika nr 2 do SWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ (docx 18KB)
  4. Edytowalna wersja załącznika nr 3 do SWZ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ (docx 19KB)
  5. Formularz cenowy Formularz cenowy (xlsx 54KB)

 

Uwaga!!!

Zmiana treści SWZ otwórz (pdf 132KB)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia Otwórz

Informacja w trybie art. 222, ust 5 ustawy PZP OTWÓRZ (PDF 533KB)